ארכיון תגיות: המילית ga

שיעור 14: המילית ga

כפי שלמדנו בשיעורים על המיליות mo ו-wa, שתיהן מסוגלות לשמש בתור סמן של נושא המשפט. אבל מה קורה במקרה ואנחנו לא יודעים מהו? מה אם אנחנו רוצים לשאול "מי התלמיד?". במקרה כזה אנחנו זקוקים למזהה כלשהו, היות שאנחנו לא יודעים מי תלמיד. אם נשתמש במילית הזיהוי, השאלה תצא משהו כמו "האם מי הוא התלמיד?" שהיא כמובן לא שאלה הגיונית היות ש"מי" הוא לא בן אדם אמיתי.

במצב כזה המילית が נכנסת לפעולה. המילית הזאת משמשת לזיהוי, היא מציינת שהדובר רוצה לזהות משהו בלתי מוגדר.
?ボブ: 学生
ボブ:だれ  がくせい
Bobu: dare ga gakusei
בוב: מי הוא זה שהוא תלמיד?

アリス: ジム学生
アリス: ジム   がくせい
Arisu: Jimu ga gakusei
אליס: ג'ים הוא זה שהוא תלמיד

בוב רוצה להבין מי מבין כל הנוכחים הוא תלמיד. אליס עונה לו שג'ים הוא אותו אחד. שימו לב שבמקרה זה אליס יכלה לענות גם עם המילית שמציינת את הנושא על מנת לציין שכשהיא מדברת על ג'ים, היא יודעת שהוא התלמיד.

על ההבדל בין WA לGA נוכל לעמוד ע"י הדוגמא הבאה:

1. ?誰学生
だれ  がきせい
dare ga gakusei
מי הוא זה שהוא תלמיד?

2. ?学生
がくせい  だれ
?gakusei wa dare
התלמיד הוא מי?

המשפט הראשון מחפש את הבן אדם שהוא תלמיד בעוד שבמשפט השני פשוט מדברים על התלמיד. לא נוכל להחליף את החלקיק במשפט הראשון ל-WA היות שאז השאלה תהיה "האם מי הוא תלמיד?" שהיא כמובן לא שאלה הגיונית.

כן ההבדל בין שני המיליות wa ו-ga לא ממש קל להבנה, פשוט כי בעברית קשה מאוד לתרגם את ההבדל. למשל המשפטים
学生  ו- 私が学生 שניהם יתורגמו בעברית ל"אני תלמיד". אבל הם רק נראים זהה, היות שבעברית לא ניתן להביע מידע בתמציתיות כמו ביפנית. המשפט הראשון יגיד: "אם לדבר עליי, אני תלמיד", בעוד שבמשפט השני  私 יציין מי הוא 学生. אם אנחנו רוצים לדעת מי התלמיד ga  אומר לנו שזה 私.